Ing. Petr Ježdík, Ph.D.

Czech Technical University in Prague

Faculty of Eletrical Engineering
Department of Circuit Theory, Department of Measurement
Ing. Petr Ježdík, Ph.D.

Website: http://measure.feld.cvut.cz/people/doctoral/jezdip1
Bio:


Publications

Modeling of Brain Tissue Heating Caused by Direct Cortical Stimulation for Assessing the Risk of Thermal Damage

Vrba, J. - Janča, R. - Bláha, M. - Ježdík, P. - Bělohlávková, A. - Kršek, P., - Vrba, D.

Alenka 0.9.9.

Bárta, M. - Ježdík, P. - Janča, R., - Svobodová, L.

Trends in Paediatric Epilepsy Surgery 2000-2015-A Single Centre Study

Belohlavkova, A. - Ježdík, P. - Kudr, M., - Jahodova, A.

NUMERICAL SIMULATION PROVED SAFETY OF THE NOVEL ELECTRICAL STIMULATION MAPPING PROTOCOL

Kršek, P. - Janča, R. - Vrba, J. - Vrba, D. - Ježdík, P. - Beňová, B. - Jahodová, A. - Kudr, M. - Komárek, V., - Tichý, M.

Effective connectivity changes reveal seizure onset zone in focal cortical dysplasia

Janča, R. - Ježdík, P. - Tomášek, M. - Komárek, V. - Kršek, P. - Marusič, P., - Jiruška, P.

Functional Mapping of Emotion Recognition in Epilepsy Patients: An Intracranial EEG Study

Kalina, A. - Hammer, J. - Janča, R. - Ježdík, P. - Tomášek, M., - Marusič, P.

OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI NOVÉHO PROTOKOLU ELEKTRICKÉHO STIMULAČNÍHO MAPOVÁNÍ KORTEXU U DĚTSKÝCH PACIENTŮ

Janča, R. - Ježdík, P. - Vrba, D. - Vrba, J. - Bláha, M. - Jahodová, A. - Kudr, M. - Beňová, B. - Čelakovský, P. - Zámečník, J. - Komárek, V. - Libý, P. - Tichý, P., - Kršek, P.

The Safety Control of the Electrical Stimulation Mapping using numerical simulation

Janča, R. - Vrba, J. - Vrba, D. - Bláha, M. - Ježdík, P. - Jahodová, A. - Kudr, M. - Komárek, V., - Kršek, P.

Intraoperative Thermography of the Electrical Stimulation Mapping: A safety control study

Janča, R. - Ježdík, P. - Jahodová, A. - Kudr, M. - Beňová, B. - Čelakovský, P. - Zámečník, J. - Komárek, V. - Libý, P. - Tichý, P., - Kršek, P.

Early Predictors Of Clinical And Mental Outcome In Tuberous Sclerosis Complex: A Prospective Study

Benova, B. - Petrak, B. - Kyncl, M. - Ježdík, P. - Maulisova, A. - Jahodova, A. - Komarek, V., - Krsek, P.

The sub-regional functional organization of neocortical irritative epileptic networks in pediatric epilepsy

Janča, R. - Kršek, P. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Tomášek, M. - Komárek, V. - Marusič, P., - Jiruška, P.

EFFECTIVE AND SAFE PARADIGM OF INTRAOPERATIVE ELECTRICAL STIMULATION MAPPING IN CHILDREN

Kršek, P. - Janča, R. - Ježdík, P. - Beňová, B. - Jahodová, A. - Kudr, M. - Komárek, V., - Tichý, M.

The decrease in network connectivity identifies brain tissue actively generating ictal activity

Marusic, P. - Janča, R. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Kršek, P., - Jiruška, P.

In Vivo Thermography Measurement of Diathermy Lesion in Neurosurgery

Janča, R. - Ježdík, P. - Jahodová, A. - Kudr, M. - Komárek, V. - Tichý, V., - Kršek, P.

Kontrola bezpečnosti elektrického kortikálního mapování pomocí intraoperační termografie

Janča, R. - Ježdík, P. - Jahodová, A. - Kudr, M. - Komárek, V. - Tichý, M., - Kršek, P.

The Verification Possibility of Thermal Effect During Cortical Stimulation

Vrba, J. - Bláha, M. - Janča, R. - Ježdík, P. - Kršek, P.K., - Vrba, D.

Intraoperative in vivo thermography in safety control of the electrical stimulation mapping

Janča, R. - Ježdík, P. - Jahodová, A - Kudr, M - Komárek, V - Tichý, M, - Kršek, P

Intraoperative thermography in safety control of the electrical stimulation mapping

Janča, R. - Ježdík, P. - Jahodová, A. - Kudr, M. - Komárek, V - Tichý, V., - Kršek, P.

Intrakraniální EEG – Studie pacientů s fokální kortikální dysplasií typu I a II

Balach, J. - Ježdík, P., - Čmejla, R.

Analysis of circadian changes in high-frequency oscillations properties using automated detection algorithm

Balach, J. - Ježdík, P. - Janča, R. - Čmejla, R. - Kršek, P. - Marusič, P., - Jiruška, P.

USING AUTOMATED ALGORITHMS TO ANALYZECIRCADIAN CHANGES OF EEG BIOMARKERSPROPERTIES IN PATIENTS WITH EPILEPSY

Balach, J. - Ježdík, P. - Janča, R., - Čmejla, R.

HIGH-FREQUENCY OSCILLATION ABILITY TO LOCALIZE EPILEPTOGENIC TISSUE IN ANIMAL EPILEPSY MODEL

Havel, T. - Kudláček, J. - Jiruška, P - Ježdík, P., - Čmejla, R.

Connectivity changes in epileptic network at the seizure onset

Janča, R. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Tomášek, M - Marusič, P - Kršek, P, - Jiruška, P

Porovnání metod detekce vysokofrekvenčních oscilací u epileptických pacientů

Havel, T. - Čmejla, R., - Ježdík, P.

Circadian Dynamics of High Frequency Oscillations in Patients with Epilepsy

Balach, J. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Janča, R. - Kršek, Pavel - Marusič, Petr, - Jiruška, P.

EARLY PREDICTORS OF CLINICAL AND MENTAL OUTCOME IN TUBEROUS SCLEROSIS COMPLEX: A PROSPECTIVE STUDY

Benova, B. - Petrak, B. - Kyncl, M., - Ježdík, P.

FUNKČNÍ ORGANIZACE INTERIKTÁLNÍCH SÍTÍ V RÁMCI NEOKORTIKÁLNÍ EPILEPSIE

Janča, R. - Kršek, P. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Tomášek, M. - Marusič, P., - Jiruška, P.

ANALYSIS OF HIGH-FREQUENCY ACTIVITY IN ELECTROENCEPHALOGRAM OF ANIMAL EPILEPSY MODEL

Havel, T. - Kudláček, J. - Jiruška, P. - Ježdík, P., - Čmejla, R.

CASE STUDY OF INTRACRANIAL EEG RECORDS OF PATIENTS WITH FOCAL CORTICAL DYSPLASIA TYPE I AND II

Balach, J. - Čmejla, R. - Ježdík, P. - Kršek, P., - Jiruška, P.

Intrakraniální EEG, Studie pacientů s fokální kortikální dysplasií typu I a II

Balach, J. - Čmejla, R., - Ježdík, P.

Dynamical profile of connectivity changes of ictal epileptic networks

Janča, R. - Čmejla, R. - Ježdík, P. - Paluš, M. - Hlinka, J. - Kršek, P. - Marusič, P., - Jiruška, P.

Analýza vysokofrekvenčních událostí v iEEG záznamu modelu epilepsie

Havel, T. - Čmejla, R., - Ježdík, P.

Detection of Interictal Epileptiform Discharges Using Signal Envelope Distribution Modelling: Application to Epileptic and Non-Epileptic Intracranial Recordings

Janča, R. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Tomášek, M. - Worrell, G. A. - Stead, M. - Wagenaar, J. - Jefferys, J. G. R. - Kršek, P. - Komárek, V. - Jiruška, P., - Marusič, P.

Bezkontaktní měření pro vývoj hydrogelových náhrad očních čoček

Ježdík, P.

Diagnostika pájených spojů u BGA pouzder

Dušek, K. - Ježdík, P.

Research in Development and Implementation Laboratories

Ježdík, P.

PROCEEDINGS ABSTRACTS on II. CZECH-ITALY WORKSHOP ON BIOLOGICAL SIGNALS

Čmejla, R. ed. - Janča, R. ed., - Ježdík, P. ed.

Distinctive MRI features of the epileptogenic zone in children with tuberous sclerosis

Jahodová, A. - Kršek, P. - Kynčl, M. - Ježdík, P. - Kudr, M. - Komárek, V. - Jaykar, P. - Miller, I. - Resnick, T., - Duchowny, M.

Detekce opakujících se vzorů v intrakraniálních EEG záznamech

Balach, J. - Čmejla, R., - Ježdík, P.

FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE IRRITATIVE ZONE IN NEOCORTICAL EPILEPSY

Marusič, P. - Janča, R. - Kršek, P. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Tomášek, M. - Jefferys, J.G.R. - Komárek, V., - Jiruška, P.

PRACTICAL VALUE OF QUANTITATIVE EEG IN EPILEPSY SURGERY PLANNING

Kršek, P. - Janča, R. - Ježdík, P. - Havel, T. - Čmejla, R. - Komárek, V. - Tichý, M. - Marusič, P., - Jiruška, P.

METHODS OF HIGH FREQUENCY OSCILLATIONS DETECTION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Balach, J. - Havel, T. - Janča, R. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Kršek, P. - Marusič, P., - Jiruška, P.

QUANTITATIVE EEG ASSESSMENT IN EPILEPTOLOGY – A POSSIBLE WAY TO IMPROVE THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT

Ježdík, P. - Janča, R. - Čmejla, R. - Marusič, P. - Jiruška, P., - Kršek, P.

Clinical evaluation versus automatic detection of interictal epileptiform discharges – who can we trust?

Janča, R. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Kršek, P. - Jiruška, P., - Marusič, P.

Interiktální epileptiformní výboje – význam pro plánování a prognózu chirurgické léčby epilepsie

Janča, R. - Kršek, P. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Tomášek, M. - Jefferys, J.G.R. - Komárek, V. - Marusič, P., - Jiruška, P.

Cluster organization of the irritative zone in neocortical epilepsy: implications for pathophysiology, surgery planning and outcome

Janča, R. - Kršek, P. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Tomášek, M. - Jefferys, J.G.R. - Komárek, V. - Marusič, P., - Jiruška, P.

Comparison of Algorithms for Detection of High Frequency Oscillations in Intracranial EEG

Balach, J. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Kršek, P. - Marusič, P., - Jiruška, P.

Návrh multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo

Vlk, P. - Kudláček, J. - Ježdík, P. - Otáhal, J. - Demeterová, L. - Čmejla, R., - Jiruška, P.

Optimalizace algortimů pro automatickou detekci patologické vysokofrekvenční aktivity v intrakraniálních EEG záznamech

Balach, J. - Havel, T. - Ježdík, P., - Čmejla, R.

GRAFICKÉ ROZHRANÍ URČENÉ K HODNOCENÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH OSCILACÍ DETEKOVANÝCH V INTRAKRANIÁLNÍM EEG

Havel, T. - Balach, J. - Ježdík, P., - Čmejla, R.

MULTIMODÁLNÍ ZÁPIS KVANTITATIVNÍHO EEG HODNOCENÍ DO MEDICÍNSKÝCH OBRAZŮ

Janča, R. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Kršek, P. - Marusič, P., - Jiruška, P.

Detekce vysokofrekvenčních oscilací v intrakraniálním EEG záznamu na základě spektrálních změn

Havel, T. - Čmejla, R., - Ježdík, P.

Parametrization and morphological clustering of interictal epileptiform discharges in intracranial electroencephalographic recordings

Vlk, P. - Kršek, P. - Marusič, P. - Jiruška, P. - Ježdík, P. - Čmejla, R., - Janča, R.

Hledání systematických vad na DPS

Ježdík, P. - Balach, J.

Studie proveditelnosti měření vnitřních struktur kompozitních bloků pomocí CT

Ježdík, P.

Diagnostika pájení BGA konektoru

Ježdík, P. - Havel, T. - Balach, J., - Janča, R.

Provedení ozařovacích testů vzorků kalomelu pomocí odstupňovaných dávek RTG

Ježdík, P. - Janča, R. - Havel, T., - Balach, J.

Predictive factors of ictal SPECT findings in paediatric patients with focal cortical dysplasia

Kudr, M. - Krsek, P. - Maton, B. - Malone, S. - Jahodova, A. - Ježdík, P. - Komarek, V. - Miller, I. - Jayakar, P. - Resnick, T., - Duchowny, M.

POROVNÁNÍ DETEKTORŮ VYSOKOFREKVENČNÍCH OSCILACÍ V INTRAKRANIÁLNÍM ELEKTROENCEFALOGRAMU

Havel, T. - Ježdík, P.

Využití Hilbert-Huangovy Transformace při Detekci Patologické Vysokofrekvenční Aktivity v Intrakraniálním EEG Pacientů s Epilepsií

Balach, J. - Ježdík, P., - Čmejla, R.

Využití Hilbert-Huangovy Transformace v Analýze Epileptického EEG – Pilotní Studie

Balach, J. - Čmejla, R., - Ježdík, P.

Predictors of seizure-free outcome after epilepsy surgery for pediatric tuberous sclerosis complex.

Kršek, P. - Jahodová, A. - Kynčl, M. - Kudr, M. - Komárek, V. - Ježdík, P. - Jayakar, P. - Miller, I. - Korman, B. - Rey, G. - Resnick, T., - Duchowny, M.

Automatic Detection of High-frequency Oscillations In Invasive Recordings

Havel, T. - Janča, R. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Kršek, P. - Jefferys, J.G.R. - Marusič, P., - Jiruška, P.

Automatic Detection and Spatial Clustering of Interictal Discharges in Invasive Recordings

Janča, R. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Kršek, P. - Jefferys, J.G.R. - Marusič, P., - Jiruška, P.

Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 4. část

Ježdík, P. - Dušek, K. - Brejcha, M. - Hájková, L., - Pospíšil, L.

Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 3. část

Ježdík, P. - Dušek, K. - Brejcha, M. - Hájková, L., - Pospíšil, L.

Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 2. část

Ježdík, P. - Dušek, K. - Brejcha, M. - Hájková, L., - Pospíšil, L.

DETEKOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH GRAFOELEMENTŮ V iEEG ZÁZNAMU

Havel, T. - Ježdík, P.

ODHALOVÁNÍ TECHNICKÝCH ARTEFAKTŮ VE VÍCEKANÁLOVÉM ECOG ZÁZNAMU

Balach, J. - Ježdík, P.

STATISTICKÁ ANALÝZA KLINICKÉ STUDIE CHARAKTERISTICKÝCH MRI RYSŮ EPIELPTOGENNÍCH ZÓN U DĚTÍ S TUBEROZNÍMI SKLERÓZAMI

Ježdík, P. - Jahodová, A.

Correlation Methods for Epilepsy Seizure Detection in EEG Monitoring for Ictal SPECT

Havel, T. - Balach, J., - Ježdík, P.

Detection of Epieptic Seizure from Scalp EEG as a Support for SPECT Scan

Balach, J. - Havel, T. - Ježdík, P., - Janča, R.

Lokalizace zdrojů epileptiformních výbojů při peroperační kortikografii

Janča, R. - Marusič, P. - Čmejla, R., - Ježdík, P.

Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 1. část

Ježdík, P. - Dušek, K. - Brejcha, M. - Hájková, L., - Pospíšil, L.

Epileptic Discharges Propagation in Electrocorticography

Janča, R. - Ježdík, P., - Jahodová, A.

USING MATLAB FOR LARGE DATA IMPORTS OF INTRACRANIAL ELECTROENCEFALOGRAMS

Ježdík, P. - Šenfeld, L. - Lehr, F. - Havel, T. - Balach, J., - Jahodová, A.

BIOLOGICAL SIGNALS FILTERING IN FREQUENCY DOMAIN

Havel, T. - Balach, J., - Ježdík, P.

Analysis of intracranial EEG recording

Čmejla, R. - Ježdík, P. - Janča, R., - Sova, J.

Seizure Onset Zone Detection and Localization in iEEG Using DTF

Janča, R. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Glajcar, R. - Kršek, P., - Jahodová, A.

Diagnostické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze

Ježdík, P. - Pospíšil, L. - Dušek, K., - Brejcha, M.

Technologické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze

Dušek, K. - Pospíšil, L. - Ježdík, P., - Brejcha, M.

Distributed computing system for EEG signal processing using MATLAB as activex object in DCOM model

Ježdík, P. - Čmejla, R. - Kršek, P., - Jahodová, A.

Change detection in intracranial EEG signals

Ježdík, P. - Čmejla, R. - Kršek, P., - Jahodová, A.

Car's Ignition System Diagnostics Using Continuous Wavelet Transform

Ježdík, P. - Novák, J.

Eddy Current Testing of Conductive Materials

Ramos, H.G - Ribeiro, A.L. - Ježdík, P., - Neškudla, J.

Centralised Diagnostics of Electronic and Electric Equipment in Vehicles, Engine Lighting Equipment Testing

Ježdík, P. - Novák, J.

Classification of Typical Mechanical Cracks in Aircraft Materials Using ECT

Ježdík, P. - Neškudla, J. - Ramos, H.M.G., - Ribeiro, A.L.

Centralised Diagnostic of Electronic and Electric Equipment in Vehicles - Lighting Equipment Testing

Ježdík, P.

Centralised Diagnostics of Electronic and Electric Equipment in Vehicles, Inject Valves Testing Method

Ježdík, P.

Centralised Diagnostics of Electronic and Electric Equipment in Vehicles

Ježdík, P.

Výsledek je generovaný z XML souborů poskytnutých službou V3S.