Cooperation

Cooperation with Faculty of Information Technology

Class BI-SP1 lead by mr. Ryant

Projekty:

  1. Implementace spike-detektoru jako doplněk modulárního vizualizačního software Alenka založeného na signálovém a statistickém zpracování signálu. (Export eventů přímo do Alenky, souboru a vizualizaci do kortikálních map)
  2. Implementace spike-detektoru do spustitelného multiplatformního programu (C, C++, C#, …) s důrazem na optimalizaci rychlosti výpočtu.
  3. Vizualizace výsledků analýz iEEG do 3D rekonstrukce tomografických snímků. Součástí projektu by mohla být identifikace základních struktur mozku (např. laloků atd.).
  4. Zobrazovací software pro biologicke signály, uzpůsobené pro potřeby výzkumné skupiny ISARG. Modulární software umožňuje plynulé zobrazení biologických signálů časově svázaných se zobrazením výsledků analýz technické části týmu. Umožní uživatelsky přívětivou správu značek specifických grafoelementů signálů. Důraz je kladen na stabilitu a rychlou odezvu. Release aplikace bude bezprostředně využívána celou výzkumnou skupinou zahrnující výzkumný tým ČVUT FEL, FN MOTOL a MIAMI CHILDERNS HOSPITAL.
  5. Databáze pacientů zařazených do nového projektu v rámci výzkumu epilepsie. Návrh a implementace databáze včetně uživatelského rozhraní pro správu dat pacientů zařazených do celosvětové studie dispozic epileptických pacientů na základě jejich genetické informace. Očekávané nasazení do praxe v druhém pololetí 2013
  6. Databáze dětských a dospělých pacientů zařazených do epileptochirurgického programu Centra pro epilepsii Motol. Návrh a implementace databáze včetně uživatelského rozhraní pro správu dat pacientů zařazených do výzkumu nových epileptologických biomarkerů. Release databáze bude bezprostředně využívána celou výzkumnou skupinou zahrnující výzkumný tým ČVUT FEL, FN MOTOL a MIAMI CHILDERNS HOSPITAL. Očekávané nasazení do praxe v druhém pololetí 2013

Bližší informace:
(1-6) Ing. Petr Ježdík, PhD. tel +420774579774, email: petr.jezdik@feld.cvut.cz
(1-3) Ing. Radek Janča, email: jancarad@fel.cvut.cz

Cooperation with Institute of Physiology of Academy of Science of Czech Republic

Projects:

Study on model of epilepsy.