Projects

Circadian Dynamics of High Frequency Oscillations in Patients with Epilepsy

Balach, Jiří; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Janča, Radek; Kršek, Pavel; Marusič, Petr; Jiruška, Přemysl
Odkaz zde

Connectivity changes in epileptic network at the seizure onset

Janča, Radek; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Tomášek, M.; Marusič, P.; Kršek, P.; Jiruška, P.
Odkaz zde

HIGH-FREQUENCY OSCILLATION ABILITY TO LOCALIZE EPILEPTOGENIC TISSUE IN ANIMAL EPILEPSY MODEL

Havel, Tomáš; Kudláček, Jan; Jiruška, P.; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman
Odkaz zde

USING AUTOMATED ALGORITHMS TO ANALYZECIRCADIAN CHANGES OF EEG BIOMARKERSPROPERTIES IN PATIENTS WITH EPILEPSY

Balach, Jiří; Ježdík, Petr; Janča, Radek; Čmejla, Roman
Odkaz zde

ANALYSIS OF HIGH-FREQUENCY ACTIVITY IN ELECTROENCEPHALOGRAM OF ANIMAL EPILEPSY MODEL

Havel, Tomáš; Kudláček, Jan; Jiruška, Přemysl; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman
Odkaz zde

CASE STUDY OF INTRACRANIAL EEG RECORDS OF PATIENTS WITH FOCAL CORTICAL DYSPLASIA TYPE I AND II

Balach, Jiří; Čmejla, Roman; Ježdík, Petr; Kršek, P.; Jiruška, P.
Odkaz zde

Detection of Interictal Epileptiform Discharges Using Signal Envelope Distribution Modelling: Application to Epileptic and Non-Epileptic Intracranial Recordings

Janča, Radek; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Tomášek, M.; Worrell, G. A.; Stead, M.; Wagenaar, J.; Jefferys, J. G. R.; Kršek, P.; Komárek, V.; Jiruška, P.; Marusič, P.
Odkaz zde

Dynamical profile of connectivity changes of ictal epileptic networks

Janča, Radek; Čmejla, Roman; Ježdík, Petr; Paluš, M.; Hlinka, J.; Kršek, P.; Marusič, P.; Jiruška, Přemysl
Odkaz zde

FUNKČNÍ ORGANIZACE INTERIKTÁLNÍCH SÍTÍ V RÁMCI NEOKORTIKÁLNÍ EPILEPSIE

Janča, Radek; Kršek, P.; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Tomášek, M.; Marusič, P.; Jiruška, P.
Odkaz zde

Intrakraniální EEG, Studie pacientů s fokální kortikální dysplasií typu I a II

Balach, Jiří; Čmejla, Roman; Ježdík, Petr
Odkaz zde

*Bezkontaktní měření pro vývoj hydrogelových náhrad očních čoček

Ježdík, Petr
Odkaz zde

*Diagnostika pájených spojů u BGA pouzder

Dušek, Karel; Ježdík, Petr
Odkaz zde

Clinical evaluation versus automatic detection of interictal epileptiform discharges ? who can we trust?

Janča, Radek; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Kršek, P.; Jiruška, P.; Marusič, P.
Odkaz zde

Cluster organization of the irritative zone in neocortical epilepsy: implications for pathophysiology, surgery planning and outcome

Janča, Radek; Kršek, P.; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Tomášek, M.; Jefferys, J.G.R.; Komárek, V.; Marusič, P.; Jiruška, P.
Odkaz zde

Comparison of Algorithms for Detection of High Frequency Oscillations in Intracranial EEG

Balach, Jiří; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Kršek, P.; Marusič, P.; Jiruška, P.
Odkaz zde

Detekce opakujících se vzorů v intrakraniálních EEG záznamech

Balach, Jiří; Čmejla, Roman; Ježdík, Petr
Odkaz zde

Detekce vysokofrekvenčních oscilací v intrakraniálním EEG záznamu na základě spektrálních změn

Havel, Tomáš; Čmejla, Roman; Ježdík, Petr
Odkaz zde

Distinctive MRI features of the epileptogenic zone in children with tuberous sclerosis

Jahodová, A.; Kršek, P.; Kynčl, M.; Ježdík, Petr; Kudr, M.; Komárek, V.; Jaykar, P.; Miller, I.; Resnick, T.; Duchowny, M.
Odkaz zde

FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE IRRITATIVE ZONE IN NEOCORTICAL EPILEPSY

Marusič, P.; Janča, Radek; Kršek, P.; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Tomášek, M.; Jefferys, J.G.R.; Komárek, V.; Jiruška, P.
Odkaz zde

GRAFICKÉ ROZHRANÍ URČENÉ K HODNOCENÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH OSCILACÍ DETEKOVANÝCH V INTRAKRANIÁLNÍM EEG

Havel, Tomáš; Balach, Jiří; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman
Odkaz zde

Interiktální epileptiformní výboje ? význam pro plánování a prognózu chirurgické léčby epilepsie

Janča, Radek; Kršek, P.; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Tomášek, M.; Jefferys, J.G.R.; Komárek, V.; Marusič, P.; Jiruška, P.
Odkaz zde

MULTIMODÁLNÍ ZÁPIS KVANTITATIVNÍHO EEG HODNOCENÍ DO MEDICÍNSKÝCH OBRAZŮ

Janča, Radek; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Kršek, P.; Marusič, P.; Jiruška, P.
Odkaz zde

Návrh multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo

Vlk, Pavel; Kudláček, Jan; Ježdík, Petr; Otáhal, Jakub; Demeterová, L.; Čmejla, Roman; Jiruška, Přemysl
Odkaz zde

Optimalizace algortimů pro automatickou detekci patologické vysokofrekvenční aktivity v intrakraniálních EEG záznamech

Balach, Jiří; Havel, Tomáš; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman
Odkaz zde

PRACTICAL VALUE OF QUANTITATIVE EEG IN EPILEPSY SURGERY PLANNING

Kršek, P.; Janča, Radek; Ježdík, Petr; Havel, Tomáš; Čmejla, Roman; Komárek, V.; Tichý, M.; Marusič, P.; Jiruška, P.
Odkaz zde

QUANTITATIVE EEG ASSESSMENT IN EPILEPTOLOGY ? A POSSIBLE WAY TO IMPROVE THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT

Ježdík, Petr; Janča, Radek; Čmejla, Roman; Marusič, P.; Jiruška, P.; Kršek, P.
Odkaz zde

*Diagnostika pájení BGA konektoru

Ježdík, Petr; Havel, Tomáš; Balach, Jiří; Janča, Radek
Odkaz zde

*Hledání systematických vad na DPS

Ježdík, Petr; Balach, Jiří
Odkaz zde

*Provedení ozařovacích testů vzorků kalomelu pomocí odstupňovaných dávek RTG

Ježdík, Petr; Janča, Radek; Havel, Tomáš; Balach, Jiří
Odkaz zde

*Studie proveditelnosti měření vnitřních struktur kompozitních bloků pomocí CT

Ježdík, Petr
Odkaz zde

Automatic Detection and Spatial Clustering of Interictal Discharges in Invasive Recordings

Janča, Radek; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Kršek, P.; Jefferys, J.G.R.; Marusič, P.; Jiruška, P.
Odkaz zde

Automatic Detection of High-frequency Oscillations In Invasive Recordings

Havel, Tomáš; Janča, Radek; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Kršek, P.; Jefferys, J.G.R.; Marusič, P.; Jiruška, P.
Odkaz zde

Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice – 4. část

Ježdík, Petr; Dušek, Karel; Brejcha, Michal; Hájková, Lenka; Pospíšil, Ladislav
Odkaz zde

POROVNÁNÍ DETEKTORŮ VYSOKOFREKVENČNÍCH OSCILACÍ V INTRAKRANIÁLNÍM ELEKTROENCEFALOGRAMU

Havel, Tomáš; Ježdík, Petr
Odkaz zde

Predictors of seizure-free outcome after epilepsy surgery for pediatric tuberous sclerosis complex.

Kršek, P.; Jahodová, A.; Kynčl, M.; Kudr, M.; Komárek, V.; Ježdík, Petr; Jayakar, P.; Miller, I.; Korman, B.; Rey, G.; Resnick, T.; Duchowny, M.
Odkaz zde

Využití Hilbert-Huangovy Transformace při Detekci Patologické Vysokofrekvenční Aktivity v Intrakraniálním EEG Pacientů s Epilepsií

Balach, Jiří; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman
Odkaz zde

Využití Hilbert-Huangovy Transformace v Analýze Epileptického EEG ? Pilotní Studie

Balach, Jiří; Čmejla, Roman; Ježdík, Petr
Odkaz zde

Correlation Methods for Epilepsy Seizure Detection in EEG Monitoring for Ictal SPECT

Havel, Tomáš; Balach, Jiří; Ježdík, Petr
Odkaz zde

Detection of Epieptic Seizure from Scalp EEG as a Support for SPECT Scan

Balach, Jiří; Havel, Tomáš; Ježdík, Petr; Janča, Radek
Odkaz zde

DETEKOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH GRAFOELEMENTŮ V iEEG ZÁZNAMU

Havel, Tomáš; Ježdík, Petr
Odkaz zde

Lokalizace zdrojů epileptiformních výbojů při peroperační kortikografii

Janča, Radek; Marusič, P.; Čmejla, Roman; Ježdík, Petr
Odkaz zde

Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice – 1. část

Ježdík, Petr; Dušek, Karel; Brejcha, Michal; Hájková, Lenka; Pospíšil, Ladislav
Odkaz zde

Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice – 2. část

Ježdík, Petr; Dušek, Karel; Brejcha, Michal; Hájková, Lenka; Pospíšil, Ladislav
Odkaz zde

Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice – 3. část

Ježdík, Petr; Dušek, Karel; Brejcha, Michal; Hájková, Lenka; Pospíšil, Ladislav
Odkaz zde

ODHALOVÁNÍ TECHNICKÝCH ARTEFAKTŮ VE VÍCEKANÁLOVÉM ECOG ZÁZNAMU

Balach, Jiří; Ježdík, Petr
Odkaz zde

STATISTICKÁ ANALÝZA KLINICKÉ STUDIE CHARAKTERISTICKÝCH MRI RYSŮ EPIELPTOGENNÍCH ZÓN U DĚTÍ S TUBEROZNÍMI SKLERÓZAMI

Ježdík, Petr; Jahodová, A.
Odkaz zde

BIOLOGICAL SIGNALS FILTERING IN FREQUENCY DOMAIN

Havel, Tomáš; Balach, Jiří; Ježdík, Petr
Odkaz zde

Diagnostické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze

Ježdík, Petr; Pospíšil, Ladislav; Dušek, Karel; Brejcha, Michal
Odkaz zde

Epileptic Discharges Propagation in Electrocorticography

Janča, Radek; Ježdík, Petr; Jahodová, A.
Odkaz zde

Seizure Onset Zone Detection and Localization in iEEG Using DTF

Janča, Radek; Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Glajcar, Radek; Kršek, P.; Jahodová, A.
Odkaz zde

Technologické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze

Dušek, Karel; Pospíšil, Ladislav; Ježdík, Petr; Brejcha, Michal
Odkaz zde

USING MATLAB FOR LARGE DATA IMPORTS OF INTRACRANIAL ELECTROENCEFALOGRAMS

Ježdík, Petr; Šenfeld, Lukáš; Lehr, František; Havel, Tomáš; Balach, Jiří; Jahodová, A.
Odkaz zde

Distributed computing system for EEG signal processing using MATLAB as activex object in DCOM model

Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Kršek, P.; Jahodová, A.
Odkaz zde

Change detection in intracranial EEG signals

Ježdík, Petr; Čmejla, Roman; Kršek, P.; Jahodová, A.
Odkaz zde

Car’s Ignition System Diagnostics Using Continuous Wavelet Transform

Ježdík, Petr; Novák, Jiří
Odkaz zde

Centralised Diagnostics of Electronic and Electric Equipment in Vehicles, Engine Lighting Equipment Testing

Ježdík, Petr; Novák, Jiří
Odkaz zde

Eddy Current Testing of Conductive Materials

Ježdík, Petr; Neškudla, Jan
Odkaz zde

Centralised Diagnostic of Electronic and Electric Equipment in Vehicles – Lighting Equipment Testing

Ježdík, Petr
Odkaz zde

Centralised Diagnostics of Electronic and Electric Equipment in Vehicles, Inject Valves Testing Method

Ježdík, Petr
Odkaz zde

Classification of Typical Mechanical Cracks in Aircraft Materials Using ECT

Ježdík, Petr; Neškudla, Jan; Ramos, H. M. G.; Ribeiro, A. L.
Odkaz zde

Centralised Diagnostics of Electronic and Electric Equipment in Vehicles

Ježdík, Petr
Odkaz zde

Výsledek je generovaný z obsahu databáze webu RVVI.