Publications

Havel, T. – Balach, J. – Ježdík, P.
Correlation Methods for Epilepsy Seizure Detection in EEG Monitoring for Ictal SPECT
In: Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012, vol. 1, p. 172-176. ISBN 978-80-214-4539-0.

Balach, J. – Havel, T. – Ježdík, P. – Janča, R.
Detection of Epieptic Seizure from Scalp EEG as a Support for SPECT Scan
In: Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012, vol. 1, p. 116-119. ISBN 978-80-214-4539-0.

Ježdík, P. – Jahodová, A.
STATISTICKÁ ANALÝZA KLINICKÉ STUDIE CHARAKTERISTICKÝCH MRI RYSŮ EPIELPTOGENNÍCH ZÓN U DĚTÍ S TUBEROZNÍMI SKLERÓZAMI
In: 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012 [CD-ROM]. Praha: Humusoft, 2012, s. 33. ISBN 978-80-970519-4-5.

Balach, J. – Ježdík, P.
ODHALOVÁNÍ TECHNICKÝCH ARTEFAKTŮ VE VÍCEKANÁLOVÉM ECOG ZÁZNAMU
In: 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012 [CD-ROM]. Praha: Humusoft, 2012, s. 11. ISBN 978-80-970519-4-5.

Šenfeld, L. – Tůma, V.
SOFTWARE PRO PREZENTACI EEG SIGNÁLŮ A JEJICH ANALÝZ VYTVOŘENÝCH V MATLABU
In: 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012 [CD-ROM]. Praha: Humusoft, 2012, s. 74. ISBN 978-80-970519-4-5.

Havel, T. – Ježdík, P.
DETEKOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH GRAFOELEMENTŮ V⁠ iEEG ZÁZNAMU
In: 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012 [CD-ROM]. Praha: Humusoft, 2012, s. 1-7. ISBN 978-80-970519-4-5.

Havel, T.
High Frequency Oscillations in iEEG records: The Automatic Detection
In: Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals – Proceedings [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Circuit Theory, 2012, p. 39-41. ISBN 978-80-01-05164-1.

Janča, R. – Čmejla, R.
ROBUST EPILEPTIFORM SPIKE DETECTION IN INTRACRANIAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY
In: Czech-German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals – Proceedings [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Circuit Theory, 2012, p. 50-51. ISBN 978-80-01-05164-1.

Havel, T.
DETECTION OF HIGH-FREQUENCY ACTIVITY IN IEEG RECORDS OF EPILEPTIC PATIENTS
In: BioDat 2012 – Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, vol. 1, ISBN 978-80-01-05153-5.

Balach, J.
DETECTING TECHNICAL INTERFERENCE IN MULTICHANNEL ECOG RECORD
In: BioDat 2012 – Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, vol. 1, ISBN 978-80-01-05153-5.

Tůma, V. – Šenfeld, L.
MATLAB GENERATED EEG SIGNAL PRESENTATION SOFTWARE
In: BioDat 2012 – Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, vol. 1, ISBN 978-80-01-05153-5.

Janča, R. – Marusič, P. – Čmejla, R. – Ježdík, P.
Lokalizace zdrojů epileptiformních výbojů při peroperační kortikografii
In: LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. Praha: ČVUT, 2012, s. 44-48. ISBN 978-80-01-05050-7.

Havel, T.
Frequency Domain Modification Filter in Correlation Methods for Epilepsy Seizure Detection in EEG Monitoring for Ictal SPECT
In: POSTER 2012 – 16th International Student Conference on Electrical Engineering [CD-ROM]. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012, p. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9.

Janča, R.
Robust Spike Detection for Quantitative Evaluation of Multichannel Intracranial Electroencephalography
In: POSTER 2012 – 16th International Student Conference on Electrical Engineering [CD-ROM]. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012, p. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9.

Janča, R. – Jiruška, P. – Čmejla, R. – Marusič, P.
DETEKCE VYSOKOFREKVENÈNÍCH OSCILACÍ V CHRONICKÉM MODELU TEMPORÁLNÍ EPILEPSIE
In: 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012 [CD-ROM]. Praha: Humusoft, 2012, s. 1-7. ISBN 978-80-970519-4-5.

Havel, T. – Balach, J.
Use of Correlation Analysis for Onset Epileptic Seizure Detection
In: Lékař a technika. 2012, vol. 42, no. 2, p. 92-95. ISSN 0301-5491.

Janča, R. – Ježdík, P. – Čmejla, R. – Glajcar, R. – Kršek, P. – et al.
Seizure Onset Zone Detection and Localization in iEEG Using DTF
In: IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications [CD-ROM]. Como: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2011, p. 93-97. ISBN 978-1-4244-9337-1.

Čurda, M. – Janča, R. – Čmejla, R. – Jahodová, A.
Parametrization of the Intracranial Electroencephalography via Wavelet Transformation
In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011 [CD-ROM]. Technická 5, 16628 Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011, p. 1-4. ISBN 978-80-7080-794-1.

Janča, R. – Ježdík, P. – Jahodová, A.
Epileptic Discharges Propagation in Electrocorticography
In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011 [CD-ROM]. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011, p. 1-4. ISBN 978-80-554-0437-0.

Janča, R. – Čmejla, R. – Jahodová, A.
Rules for Spike Detection in Multichanel Intracranial Electroencephalography
In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011 [CD-ROM]. Technická 5, 16628 Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011, p. 1-8. ISBN 978-80-7080-794-1.

Janča, R.
Neural network analysis of electrodynamic activity of yeast
In: Journal of Physics: Conference Series. 2011, vol. 329, p. 012037-1-012037-7. ISSN 1742-6588.

Ježdík, P. – Čmejla, R. – Kršek, P. – Jahodová, A.
Change detection in intracranial EEG signals
In: Technical Computing Bratislava 2010 [CD-ROM]. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010, p. 1-3. ISBN 978-80-970519-0-7.

Ježdík, P. – Čmejla, R. – Kršek, P. – Jahodová, A.
Distributed computing system for EEG signal processing using MATLAB as activex object in DCOM model
In: Technical Computing Bratislava 2010 [CD-ROM]. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010, p. 1-3. ISBN 978-80-970519-0-7.

Glajcar, R. – Janča, R.
Možnosti detekce SOZ v intrakraniálním EEG signálu
In: Analýza a zpracování řečových a biologických signálů – sborník prací 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, s. 29-33. ISBN 978-80-01-04680-7.

Sova, J.
Detekce náhlých změn v intrakraniálním EEG pomocí vlastních čísel korelační matice
In: Analýza a zpracování řečových a biologických signálů – sborník prací 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, s. 85-91. ISBN 978-80-01-04680-7.